logkomp logotyp

Projektet Growkomp

Bakgrund

Andelen tillverkande företag är stor och betydande för näringslivet i Nässjö, Vaggeryd, Sävsjö och Jönköping kommuner. Regionens utmaningar är mycket stora och består främst av kompetensförsörjningsproblematik och behov av kompetens och verktyg för innovation/verksamhetsutveckling. Utmaningarna är samtidigt företagens stora potentiella framgångsfaktorer för fortsatt konkurrenskraft.

Tillverkningsindustrin är fortsatt starkt könssegregerad. Andelen anställda kvinnor är låg både vad det gäller produktionstjänster och ledande befattningar.

Innovation och utveckling ställer krav på spetskompetenser på managementnivå, men ställer också krav på dynamiska företag präglade av mångfald och oliktänkande. Ökat fokus på mångfald och jämställdhet är en outnyttjad möjlighet som kan lindra kompetensförsörjningsproblematiken och dessutom bidra till ökad innovationskraften i företagen tack vare bredare synsätt och bättre utnyttjande av omvärldens möjligheter. Globalisering, digitalisering och omvärldens krav ökar allt snabbare på företagen, vilket gör det svårt för företag att uppfylla kunders, leverantörers och andra intressenters krav. Företagens utveckling måste gå i takt med omvärldens krav och möjligheter.

Inriktning

 

 

Growkomp som finansieras genom ESF , Europeiska Socialfonden innehåller tre tydliga inriktningar:

skugga
ESF