logkomp logotyp

Mål och Syfte

Projektet har tydlig strategisk inriktning och för att uppnå projektresultat och projektmål riktar projektet sig i stor omfattning mot företagsledning och ledande befattningar.

Projektet kommer att fokusera på att utveckla såväl struktur som kultur hos deltagande företag.

Arbetsmetodiken i projektets delar kommer att ske enligt GROW-modellen:

G – Goal; projektmål och företagets målbild/önskade läge.

R – Reality; Nulägesanalys, omvärldsbevakning, tillgängliga resurser/möjligheter, hinder/hot/utmaningar.

O – Opportunity – Innovationer/nytänkande/idéer, alternativa lösningar, vägar till målet

W – Willness – Handlingsplaner och aktiviteter, strukturer/verktyg, kultur

I utvecklingsprocesserna kommer företagsunika coacher att stötta företagen i deras genomförande av framtagna handlingsplaner.

Projektet avser också att koppla högskolestudenter med lämplig inriktning till företagen, dels för att ge studenter värdefull praktisk kompetens, men också för att tillföra företagen nya teorier och i viss mån även kapacitet för att genomföra olika aktiviteter/projekt.

ESF